Professionel alkoholbehandling – når livet skal tilbage på det rette spor

11 February 2019 Astrid Pedersen
Professionel alkoholbehandling - når livet skal tilbage på det rette spor

Når alkohol forbruget tager overhånd, og bliver til en daglig foreteelse, kan forbruget risikere at udvikle sig til et decideret misbrug. Afhængighed af alkohol opstår meget nemt hos mennesker, som er genetisk disponeret for afhængighed, og som måske samtidig er udsat for belastende og opslidende livsomstændigheder, eller måske livsændrende begivenheder.

Det kan være i form af ledighed, skilsmisse, dødsfald i den nære familie, eller måske en tragisk ulykke. Mange mennesker vil i forbindelse med en sådan fortvivlende situation bukke under, og søge flugten fra den barske virkelighed på bunden af flasken. Og således opstår den form for afhængigheds betinget misbrug, som er mest almindelig herhjemme, nemlig alkoholisme.

Hvordan kan jeg hjælpe en alkoholiseret person ud af sit misbrug?

Hvis du har mistanke om, at et nært familiemedlem, en af dine venner, en kollega eller andet bekendtskab har udviklet et misbrug af alkohol, bør du skride til handling omgående. Dette betyder dog ikke, at du skal kaste dig direkte ud i konfrontationen – og da slet ikke på egen hånd. Du kan med fordel indvi andre personer i familien eller i bekendskabskredsen i din bekymring, og der igennem opnå støtte og opbakning. Og så er det vigtigt, at du søger hjælp fra professionelt hold.

Rundt omkring på diverse misbrugscentre i Danmark sidder dygtige og erfarne behandlere og misbrugskonsulenter med ekspertviden inden for alkohol behandling klar til at hjælpe dig med at lægge en plan – såvel for den svære konfrontation som det efterfølgende forløb. I det øjeblik, den misbrugsramte har erkendt sit problem, er det nemlig om at smede, mens jernet er varmt, og få vedkommende i behandling så hurtigt som overhovedet muligt.

Professionel alkoholbehandling på Behandlingscenter Stien

På det velansete misbrugscenter Behandlingscenter Stien kan den misbrugsramte på hjælp til at komme ud af sit misbrug, og på samme tid få de rette redskaber til at komme videre i sin nye, alkoholfrie tilværelse. Læs mere om behandlingen på https://behandlingscenter-stien.dk/alkoholbehandling/ 

Flere Nyheder